A technológiai forradalmak hatásai

Az angol-amerikai elektromos média kezdetét legtöbbször a film és a tömegeknek való (adás)sugárzás megszületésével és elterjedésével kötik össze, ezzel a 20. századra pozicionálva a jelenséget, amely valójában már a 19. század végén elkezdődött. Ez az időszak gyors fejlődést hozott és nagyon termékenynek bizonyult. Ennek alapfeltétele volt az elektronika – az elektromos áram – felhasználása többek között a kommunikáció és a média területén. Sokan természetesnek veszik létezését, és alkalmazását, de ez nem mindig volt így. Az elektromos áramban rejlő lehetőségeknek köszönhetően új találmányok születtek, amelyek forradalmasították mind a kommunikációt, mind a tömegmédiát.

A nagyközönség elé tárt szórakozási lehetőségek nőttek a mozgókép majd később a mozinak köszönhetően. Az emberek minden társadalmi és egyéb szinten közelebb kerültek egymáshoz. Ekkor találták fel többek között a távírógépet, a telefont és kibontakozóban volt a vezeték nélküli technológia, a maga kezdetleges formájában. Az új találmányok megváltoztatták az emberek közti kommunikációt és így a köztük lévő viszont is. Találgatások voltak az új média milyen hatással lesz például a fennálló társadalmi rendre. Megerősíti a társadalmi kötelékeket, vagy gyengít-e rajtuk? Azonban nem lehetett megjósolni az 19. századi ember szemével azt, hogy milyen befolyással bírnak majd az új médiumok, így ezeket többnyire csak fantáziálásoknak lehet venni, melyeknek nem lehetett tudományos alapja.

Bell első telefonhívása New York és Chicago között 1892-ben

Mostanra azonban már tudjuk, hogy teljesen új világszemlélet vette kezdetét. Az információáramlás felgyorsulásával közelebb kerültek egymáshoz az emberek minden értelemben. A férfiak és a nők, a gazdagok és a szegények, a feketék és a fehérek, az európaiak és az Európán kívüliek megkönnyített kommunikációja elmosta a távolság által felállított határokat. Ehhez természetesen hozzájárult a közlekedés és a tömegközlekedés felgyorsulása is. Az út, ami a vasúthálózat kialakítása előtt napokba telt, most, a 19. század végére néhány órát vett csak igénybe. Ennek következtében a világ (a Föld), ami eddig végtelennek tűnt, hirtelen összement és ez elég volt ahhoz, hogy az emberek más perspektívába helyezzék.

A világ zsugorodását tovább fokozta a 20. századi rádió, majd kicsit később a televíziós adások sugárzása, amely már nem csak a hangokat volt képes továbbítani, hanem az egész világ történését belesűrítette képpel és hanggal együtt az emberek nappali szobájába, egy kis dobozba, így a valóságérzetet még inkább fokozva.

És természetesen most sem feledkezhetünk meg az 1994 óta nyilvános és mindenki számára elérhető* internetről, mely a minden addiginál gyorsabb információáramlást tett lehetővé. Ettől kezdve fordult a kocka, és az információkeresletet felváltotta az információbőség. Egyelőre itt tart a világ, de a tendenciákból ítélve az informatikára érvényes az úgynevezett technológiai szingularitás elmélete, miszerint az ember történelmében a fordulópontok (paradigmaváltások) egyre kisebb közzel történtek meg így a fejlődés hatványozódik. Magyarul rohamosan fejlődik és a jelenlegi kapitalista világrend meg is adja a fejlődés feltételeit, hiszen a kommunikációs és elektronikai cégek nagy haszonra tesznek szert, melyből bőven futja kutatás-fejlesztésre (K+F).

Forrás:

Carolyn Marvin: When Old Technologies Were New. Thinking About Electric Communication in the Late Nineteenth Century (1988)
http://mysite.du.edu/~ccolem22/OldTech.pdf

http://hu.wikipedia.org/wiki/Technol%C3%B3giai_szingularit%C3%A1s

Advertisements

One thought on “A technológiai forradalmak hatásai

  1. Pingback: Ide vezet az internetfogyasztás | Donat Molnar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s